Mocht het niet mogelijk blijken jouw vordering minnelijk te incasseren en je klant bevindt zich in een ander Europees land, dan is het mogelijk (met uitzondering van Denemarken) om gebruik te maken van twee speciale Europese (gerechtelijke) incassoprocedures. Ik heb ervaring met beide procedures en kan je dan ook in bijna geheel Europa bij staan.

EUROPESE PROCEDURE VOOR GERINGE VORDERINGEN

Deze procedure vervangt de reguliere dagvaardingsprocedure voor geldvorderingen tot € 5000. In plaats van het schrijven van een dagvaarding, dient een formulier ingevuld te worden. Op dit formulier wordt aangegeven wie de partijen zijn, wat er wordt gevorderd en in het kort waarom er wordt gevorderd. Dit formulier, eventueel voorzien van bewijsmateriaal, wordt opgestuurd naar de juiste rechtbank in het land van jouw klant. Deze rechtbank zal jouw klant op de hoogte brengen van de procedure en hem of haar uitnodigen te reageren. Deze reactie en eventueel jouw reactie daarop verlopen in principe allemaal schriftelijk. Alhoewel de procedure vaak in de lokale taal wordt gevoerd, is deze procedure een vrij simpele manier om een gerechtelijk vonnis tegen je klant te verkrijgen.

EUROPEES BETALINGSBEVEL

De Europese betalingsbevel procedure kan worden gebruikt voor geldvorderingen van alle hoogtes. Deze procedure wordt, net als de procedure voor geringe vorderingen, ingeleid met een ingevuld formulier. Het grote verschil tussen beide procedures is dat de Europese betalingsbevel procedure geen ruimte kent voor hoor- en wederhoor. Uiteraard wordt jouw klant op de hoogte gebracht van de procedure en uitgenodigd om hierop te reageren. Doet je klant dit vervolgens, dan stopt de Europese procedure. Afhankelijk van of je heeft aangegeven dit te willen, wordt de procedure omgezet naar een procedure volgens lokaal recht. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als je volgens de lokale wet in een dergelijke procedure een advocaat nodig gehad zou hebben, je nu een advocaat in de hand moet nemen. Uiteraard wordt je hierin volledig door NBII begeleid.
Het is ook mogelijk om op het formulier aan te geven dat wanneer jouw klant de vordering betwist, de procedure niet wordt omgezet naar een lokale procedure. Uiteraard wordt je keuze niet bekend gemaakt aan jouw klant, voor- noch achteraf.