Europees incasso

Mocht het niet mogelijk blijken om uw vordering minnelijk te incasseren en uw klant bevindt zich in een ander EU land, dan is het mogelijk (met uitzondering van Denemarken) om gebruik te maken van twee speciale Europese (gerechtelijke) incassoprocedures. Wij hebben ervaring met beide procedures en kunnen u dan ook in bijna geheel Europa bij staan.

EUROPESE PROCEDURE VOOR GERINGE VORDERINGEN

Deze procedure vervangt de reguliere dagvaardingsprocedure voor geldvorderingen tot € 5000. In plaats van het schrijven van een dagvaarding, dient een formulier ingevuld te worden. Op dit formulier wordt aangegeven wie de partijen zijn, wat er wordt gevorderd en in het kort waarom er wordt gevorderd. Dit formulier, voorzien van bewijsmateriaal, wordt opgestuurd naar de juiste rechtbank in het land van uw klant. Deze rechtbank zal uw klant op de hoogte brengen van de procedure en hem of haar uitnodigen te reageren. Deze reactie en eventueel uw reactie daarop verlopen in principe allemaal schriftelijk. Alhoewel de procedure vaak in de lokale taal wordt gevoerd, is deze procedure een vrij simpele manier om een gerechtelijk vonnis tegen uw klant te verkrijgen.

EUROPEES BETALINGSBEVEL

De Europese betalingsbevel procedure kan worden gebruikt voor geldvorderingen van alle hoogtes. Deze procedure wordt, net als de procedure voor geringe vorderingen, ingeleid met een ingevuld formulier. Het grote verschil tussen beide procedures is dat de Europese betalingsbevel procedure geen ruimte kent voor hoor- en wederhoor. Uiteraard wordt uw klant op de hoogte gebracht van de procedure en uitgenodigd om hierop te reageren. Doet uw klant dit vervolgens, dan stopt de Europese procedure. Afhankelijk van of u heeft aangegeven dit te willen, wordt de procedure dan omgezet naar een procedure volgens lokaal recht. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als u volgens de lokale wet in een dergelijke procedure een advocaat nodig gehad zou hebben, u die nu in de hand moet nemen. Uiteraard begeleiden wij u ook hierbij.

Het is ook mogelijk om op het formulier aan te geven dat wanneer uw klant de vordering betwist, de procedure niet wordt omgezet naar een lokale procedure. Uiteraard wordt die keuze vooraf niet bekend gemaakt aan uw klant.

Gratis consult