Voor geldvorderingen tot € 25.000 is de kantonrechter de aangewezen persoon binnen de rechterlijke macht. Bij de kantonrechter mag je in persoon procederen, wat inhoudt dat je geen advocaat nodig heeft. Sterker nog, je kunt zelf de dagvaarding maken, deze laten betekenen door een deurwaarder en zo zelf procederen. Je hoeft slechts de wet te kennen om te zorgen dat de dagvaarding aan de vormvereisten voldoet. Verder hoef je alleen maar een correct feitencomplex op te nemen, een correcte grondslag voor de vordering aan te voeren (keuze genoeg: wanprestatie, onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking, onverschuldigde betaling,…). Vervolgens omschrijf je de eis correct in het petitum en je bent klaar.

Bovenstaande is misschien een beetje flauw, maar het geeft wel een accurate beschrijving van de situatie waar je je in bevindt: je mag bij de kantonrechter zelf procederen, maar je moet wel weten waar je mee bezig bent.

Ik heb de kennis en ervaring om jou als gemachtigde bij te staan in een gerechtelijke procedure. Ik kan de dagvaarding schrijven, deze door een deurwaarder laten afgeven aan jouw klant en op de correcte manier de procedure bij de juiste rechtbank aanhangig maken. Hierna kan ik alle verdere correspondentie met de rechtbank afhandelen en mocht het nodig zijn om in persoon naar de rechtbank te gaan voor een zogenaamde “comparitie van partijen” (zowel jij als jouw klant worden dan uitgenodigd om voor de rechter te verschijnen), dan gaan we daar samen naar toe (in simpele zaken en met de juiste volmacht kan ik jou ook alleen vertegenwoordigen als je dat liever hebt).

SECTOR CIVIEL

Voor de meeste vorderingen boven € 25.000 moet een procedure voor de sector civiel van de rechtbank worden gevoerd. Hier kan je niet in persoon procederen, maar alleen met een advocaat. Ik introduceer je in dit geval graag aan één van de advocaten uit mijn netwerk. Het enige belang wat ik hierbij heb, is dat jij tevreden bent.