Gratis consult

Heeft u een dossier waar u advies over wilt? Een conflict met een leverancier, een werknemer met een lastig personeelsdossier, een verschil van inzicht over gemaakte afspraken? Voordat NBII uw belangen behartigt wilt u natuurlijk weten wat u het beste kunt doen en wat het u gaat kosten. Tegelijkertijd willen wij graag weten wat de achtergrond van een dossier is, om een goede inschatting te maken en opties te kunnen bieden. 

NBII biedt aan om telefonisch of in een online sessie van 20 minuten de kwestie met u te bespreken. Deze sessie is gratis en dient als kennismaking en eerste verkenning van het dossier. Vanuit deze sessie zal u een voorstel worden gedaan om het dossier voor u in behandeling te nemen. 

Neem contact met ons op om het gratis kennismakingsconsult in te plannen. Dit kan altijd op korte termijn en indien nodig ook ’s avonds.  

Gratis consult