Je hebt recht op je geld en jouw klant dient te betalen. Dat is de boodschap. We staan echter wel open voor de situatie waar je klant zich in bevindt. Een oplossing die voor beiden acceptabel is, dat is het doel. Uiteraard staan jouw belangen altijd voorop en mocht minnelijk incasseren niet mogelijk blijken, dan sta we je graag bij in een juridisch traject.

In een minnelijke incassotraject schrijven en bellen we jouw klant en proberen we op die manier tot betaalafspraken te komen. In overleg is een huisbezoek aan jouw debiteur ook mogelijk. We kunnen dan ter plaatse waarnemen hoe de situatie is en wat de verhaalsmogelijkheden zijn.