Je wil de vordering op je klant nog niet uit handen geven, maar je wilt wel laten zien dat je niet met je laat sollen. Voor deze situatie is mijn pre-incassobrief uitermate geschikt.

Voor een vast bedrag per brief attenderen we jouw klant erop, op briefpapier van NBII, dat jouw factuur direct voldaan moet worden. Aangezien de vordering nog niet uit handen is gegeven, wordt jouw klant gesommeerd om rechtstreeks op jouw bankrekening te betalen. Tevens zal jouw klant worden gewaarschuwd dat bij uitblijvende betaling een incassoprocedure zal worden gestart, met alle kosten van dien. Het is aan jou of je je klant de kosten van deze brief in rekening wilt brengen, bijvoorbeeld als administratiekosten. Wanneer je er voor kiest om dit te doen, dan wordt dit bedrag direct in de brief opgenomen. Je kan hierdoor kostendekkend van deze dienst gebruik maken.

Indien gewenst, kunt je deze pre-incassobrief standaard onderdeel laten worden van je aanmaantraject. Uiteraard ga ik hierover graag met je in gesprek.