Pre-incasso

U wilt de vordering op uw klant nog niet uit handen geven, maar wel laten zien dat u niet met zich laat sollen. Voor deze situatie is onze pre-incassobrief uitermate geschikt.

Voor een vast bedrag per brief attenderen we uw klant erop, op briefpapier van NBII, dat uw factuur direct voldaan moet worden. Aangezien de vordering nog niet uit handen is gegeven, sommeren wij uw klant om rechtstreeks aan u te betalen. Tevens waarschuwen wij uw klant dat bij uitblijvende betaling een incassoprocedure zal worden gestart, met alle kosten van dien. Het is aan u of u uw klant de kosten van deze brief in rekening wilt brengen, bijvoorbeeld als administratiekosten (niet mogelijk bij een vordering op een consument/particulier). Wanneer u er voor kiest om dit te doen, dan wordt dit bedrag direct in de brief opgenomen. U kunt hierdoor kostendekkend van deze dienst gebruik maken.

Indien gewenst, kunt u deze pre-incassobrief standaard onderdeel laten worden van een aanmaantraject. Uiteraard gaan wij hierover graag met u in gesprek.

Gratis consult