Een sommatie-exploot is een formeel document dat door een gerechtsdeurwaarder aan uw klant wordt overhandigd (of “betekend” in vakjargon). Jouw klant wordt hiermee gesommeerd om je facturen te voldoen, inclusief de kosten van de deurwaarder, de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente.

Onverwacht een deurwaarder op de stoep maakt vaak veel indruk. Het sommatie-exploot is mij dan ook een effectief incassomiddel gebleken.

Het sommatie-exploot stel ik zelf op en ook de afstemming met de deurwaarder regel ik voor je. Door mijn nauwe samenwerking met deurwaarders die in heel Nederland werken, kan ik het sommatie-exploot snel en accuraat aan jouw klant laten betekenen.