Sommatie-exploot

Een sommatie-exploot is een formeel document dat door een gerechtsdeurwaarder aan uw klant wordt overhandigd (of “betekend” in vakjargon). Uw klant wordt hiermee gesommeerd om het verschuldigde bedrag te voldoen, inclusief de kosten van de deurwaarder, de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente.

Onverwacht een deurwaarder op de stoep maakt vaak veel indruk. Het sommatie-exploot is dan ook een effectief incassomiddel gebleken.

Het sommatie-exploot stellen wij zelf op en ook de afstemming met de deurwaarder regelen wij. Door onze nauwe samenwerking met deurwaarders die in heel Nederland werken, kunnen wij het sommatie-exploot snel en accuraat aan uw wederpartij laten betekenen.

Gratis consult